Compliance – vores fokusområder

Pageros komplette complianceløsninger hjælper dig med at overholde lokale regler for e-dokumenter overalt, hvor du driver forretning.

Kom i gang

Løsninger, der dækker alle dine behov

For at hjælpe vores kunder med at opfylde lokale krav til e-dokumenter dækker vores complianceløsninger fire fokusområder: e-dokumenter, e-arkivering, indirekte skatter samt e-rapportering og skatteregistrering.

Compliance Icon

E-dokumenter

Med Pagero opfylder du krav og bedste praksis vedrørende udfærdigelse, distribution, modtagelse og validering af e-fakturaer, e-ordrer og andre elektroniske forretningsmeddelelser. Ud over at levere bløde værdier, såsom generel information og opdateringer om landespecifikke regler vedrørende e-dokumenter garanterer vi overholdelse af lokale regler, kontrol og sikkerhed med følgende tjenester:

Begynd at sende e-dokumenter, der opfylder alle lokale krav

Kontakt os