Offentlig e-faktureringsinfrastruktur B2G, B2B og B2C

Send og modtag e-fakturaer, der opfylder lokale lovkrav rundt i verden. Pagero gør det nemt at blive en del af den offentlige infrastruktur, samtidig med at du overholder alle lokale love og bestemmelser om e-fakturaer – globalt.

Læs mere

Bliv del af offentlig infrastruktur globalt

Pagero is integrated with various governmental platforms and infraPagero er forbundet til en lang række offentlige platforme og infrastrukturer rundt om i verden for at give mulighed for at sende elektroniske dokumenter, der overholder lokale love og bestemmelser – uanset hvilken e-faktureringsmodel der gælder. Læs mere om de mest almindelige modeller nedenfor:

Efter revision

Modellen Efter revision omfatter efterfølgende revision og gør det muligt for forretningspartnere at sende e-fakturaer og andre e-dokumenter uden øjeblikkelig kontrol fra skattemyndighedernes side.

E-dokumenter er tilladt, men der er ingen specifikationer for formater, infrastruktur eller måder at udstede og distribuere på. Fleksibiliteten i denne model gør den til den mest almindelige.

Godkendelse

Streng godkendelse: Leverandøren skal godkende fakturaen (få den juridisk godkendt) med skattemyndighederne, før den sendes til køberen. Der er en foruddefineret infrastruktur samt et foruddefineret format og en foruddefineret kommunikationsform.

Blød godkendelse Der er en foruddefineret infrastruktur samt et foruddefineret format og en foruddefineret kommunikationsmåde, men der kræves ingen godkendelse, før dokumentet sendes til køberen.

Åben sammenkobling – Peppol

E-fakturaer og andre e-dokumenter udveksles ved hjælp af Peppol-netværket. Modellen er baseret på modellen “Efter revision” og giver forretningspartnere mulighed for at udstille og.

Format, indhold, kommunikation og overholdelse af momsregler reguleres af akkrediterede tjenesteudbydere i stedet for forretningspartnere.

Opret forbindelse til offentlig infrastruktur, og overhold lokale regler

Læs mere