Tretti

>Tretti

Tretti

Tretti er en e-handelsvirksomhed, der har solgt hårde hvidevarer online i 13 år. Virksomheden er mest aktiv i Sverige, men har også udvidet til det nordiske marked. Derfor har Tretti et stort antal leverandører fra mange lande, som sælger deres produkter gennem Trettis hjemmeside. Siden de begyndte med at bruge Pageros tjenester i 2016, har Tretti kunnet strømline deres indgående e-fakturaflow og også fået mange af deres leverandører til at begynde med e-fakturering takket være Pageros aktiveringsprojekt.

E-fakturering for at blive mere effektiv

“Vi har en gruppe indkøbere, der arbejder på at finde nye samarbejdspartnere, og som også styrer vores nuværende leverandører”, siger Björn Fant, udviklingschef hos Tretti/WhiteAway. “Hertil kommer vores økonomiafdeling, der sørger for, at alle indkøb matches mod vores fakturaer. Vi modtager et stort antal fakturaer fra virksomheder, der er meget forskellige fra hinanden. De er af forskellig størrelse og er ligger i forskellige lande.”

“Før vi begyndte at samarbejde med Pagero, havde vi en faktureringsløsning, der krævede meget manuelt arbejde. Den løsning omfattede scanning af fakturaer og til en vis grad også indgående PDF-fakturaer. Men der var stadig mange opgaver, der skulle laves manuelt, og vi følte, at processen kunne gøres mere effektiv. Det er desuden heller ikke en fejlfri procedure at modtage fakturaer på den måde. Der sker manuelle fejl, når fakturaer skal scannes, og scanneren kan også fortolke tallene forkert. Derfor følte vi, at det var nødvendigt at skifte til en slags EDI-løsning i stedet. Vores leverandør af scanningsydelser tilbød en EDI-løsning, som de ønskede, at vi skulle prøve, men da EDI ikke lå inden for deres ekspertiseområde, fungerede det ikke ordentligt. Vi afbrød projektet, og så begyndte jeg at lede efter andre alternativer. Det var på det tidspunkt, at vi kom i kontakt med Pagero.”

”Pagero håndterede mere eller mindre alt under projektet – fra at udsende breve til vores leverandører til at tage sig af den tekniske support.”

Iværksættelse med leverandøraktivering

Tretti besluttede at skifte til Pageros e-fakturaløsning efter at have deltaget i et af deres seminarer. “Under iværksættelsesprocessen udførte vi også et leverandøraktiveringsprojekt sammen med Pagero for at få så mange af vores leverandører som muligt til at begynde at sende e-fakturaer. Pagero håndterede mere eller mindre alt under projektet – fra at udsende breve til vores leverandører til at tage sig af den tekniske support. Jeg synes, det fungerede meget fint. Vi modtog også regelmæssige rapporter om, hvilke leverandører, der havde besluttet sig for at følge trop, og det var en god opfølgning. I rapporten stod der blandt andet, hvilke leverandører der havde begyndt, men endnu ikke fuldført iværksættelsesprocessen. Det var rigtig godt at få indsigt i projektet på denne måde.”

“Responsen fra vores leverandører har været lidt blandet. Mange af dem har fulgt trop, og de har ikke haft problemer af nogen art med Pagero. Nogle leverandører spurgte, hvorfor det var Pagero og ikke Tretti, der kontaktede dem, men efter at vi snakkede med dem og forklarede sagen, har der ikke været flere problemer. Jeg ved ikke helt, hvor mange leverandører der i sidste ende besluttede sig for at begynde på e-fakturering, men vi havde en liste på 70 leverandører, og mindst halvdelen af dem besluttede sig for at gå med, hvilket vi synes er meget godt.”

Tilslutning til udenlandske leverandører

”De fleste af vores udenlandske leverandører har en form for kontor i Skandinavien, som vi almindeligvis køber vores produkter fra. Det gør det til en relativt smertefri proces at modtage fakturaer fra udenlandske leverandører. Desuden bruger de fleste et almindelig kendt EDI-format, som så bliver konverteret til et enkelt format, før det bliver leveret til os. Der har egentlig ikke været nogen forskel mellem svenske virksomheder og virksomheder fra andre skandinaviske lande, hvilket har været meget bekvemt.”

”Den største fordel ved at bruge Pageros tjenester er, at deres system, Pagero Online, gør det muligt for os at modtage fakturaer i forskellige formater, som så konverteres til det format, vi behøver, for at integrere det i vores økonomisystem.”

Udskiftning af økonomisystem

”Vi blev opkøbt af en koncern sidste år, og i den nye gruppe bliver alle datterselskabernes bogholderi udført på et og samme sted. Vi har også overført vores indgående fakturaflow fra vores system til gruppens fælles system. Processen med at overføre flowet og få alt til at fungere gik glat takket være Pagero.”

Fordele med Pagero

”Den største fordel ved at bruge Pageros tjenester er, at deres system, Pagero Online, gør det muligt for os at modtage fakturaer i forskellige formater, som så konverteres til det format, vi skal bruge, for at det passer ind i vores økonomisystem. Vi har sparet meget tid ved ikke at skulle bekymre os om mange forskellige EDI-formater. Vi har også sparet en hel del tid ved ikke at skulle udføre så mange manuelle opgaver, som for eksempel fakturascanning. Flowet er blevet mere automatiseret og vil blive endnu mere automatiseret i det nye økonomisystem, som har forskellige regler for behandling af EDI-filer. Tidligere havde vi en ret restriktiv politik i Tretti, og der var meget, der skulle godkendes manuelt. Nu matches alt automatisk, og fakturaerne suser igennem systemet.”

”Vores kontakt med de forskellige afdelinger i Pagero, og især med vores projektleder, var rigtig god under leverandøraktiveringsprojektet. Jeg synes, at projektet blev gennemført meget professionelt. Pagero er nem at arbejde med, og iværksættelsesprocessen gik meget smidigt, hvilket var rart. Det var ikke nødvendigt med manuelle justeringer, og jeg skulle ikke gøre ret meget for, at projektet blev en succes. Jeg vil anbefale Pagero som tjenesteleverandør”, siger Björn Fant.

tretti secondary

Om Tretti

Tretti sælger hårde hvidevarer og husholdningsapparater, hovedsagelig via internettet. Da de sælger deres produkter via en netbutik, kan Tretti tilbyde lavere priser end fysiske butikker. Takket være velfungerende partnerskaber med leverandørerne kan Tretti tilbyde et udvalg på omkring 9.000 produkter fra kendte mærker, der kan leveres over hele landet.

2017-09-19T09:59:45+00:00 4 May 2017|Ikke-kategoriseret|