B2G e-fakturaer og e-Procurement Direktiver

Mange EU-medlemsstater har indset værdien af digitale processer og dokumentation. De har implementeret eller er i færd med at gennemføre forordninger og infrastrukturer for at lette overgangen til en digital økonomi.

EU-direktiver er en vigtig drivkraft i udviklingen. EU har vedtaget adskillige direktiver, 2014/23 / EU, 2014/24 / EU, 2014/25 / EU og 2014/55 / EU (især den sidste), der sammen kaldes direktiverne om indkøb og som sigter mod at lette integrationen i det indre marked og væksten i digitale tjenester.

Hvilken betydning har e-Procurement Direktiverne så?

Virkningerne af e-indkøbsdirektiverne kan opsummeres i nedenstående kugler:

  • Kun elektroniske fakturaer i et bestemt struktureret format anerkendes som gyldige e-fakturaer, hvilket betyder, at det populære PDF-format ikke længere betragtes som en gyldig faktura.
  • Myndigheder i hver medlemsstat skal kunne modtage og behandle e-fakturaer senest i april 2019. De regionale og lokale myndigheder kan få en undtagelse indtil april 2020.

Ikke alle medlemsstater har opnået samme fremskridt i implementeringsprocessen. Hver medlemsstat har også frihed til at implementere direktiverne på en måde som passer dem, hvilket betyder, at der findes forskellige regler som gælder for forskellige lande. Klik på kortet øverst på siden for at se status og regler, der gælder for hvert land. Du kan også downloade en oversigt i PDF nedenfor.

Ønsker du mere viden?

Tøv ikke med at kontakte os for mere information om, hvordan vi arbejder for at hjælpe vores kunder med at opfylde e-Procurement direktiverne.

Lær mere om vores services