E-faktura compliance

En udfordring i at imødekomme skiftende e-faktureringskrav

E-faktura compliance er et must for virksomhederne for at kunne håndtere moms og andre afgifter korrekt, for ikke at pådrage sig bøder eller andre sanktioner samt for at kunne foretage sine momsfradrag korrekt. I betragtning af variationer i lokale standarder, infrastruktur og regulativer, fra et land til et andet, er compliance i e-fakturering en udfordring for de fleste virksomheder, men især for dem med internationale forretninger.

KONTAKT OS

Forpligtelser før du begynder

En virksomhed skal ofte opfylde visse krav, før man kan komme i gang med elektronisk fakturering. Virksomheden kan være forpligtet til at rapportere skifte fra papirfakturaer til elektroniske fakturaer til skattemyndigheden eller endda også at skulle modtage godkendelse fra skattemyndigheden eller tjenesteyderen skal indberette, at den vil begynde at behandle fakturaer elektronisk på vegne af kunden.

Ofte skal leverandøren have fakturamodtagerens godkendelse til at skifte fra papirfakturering til digital fakturering. Det er også vigtigt at undersøge, om en elektronisk faktura udgør et gyldigt dokument til skatteformål eller ej.

Hvad skal man overveje i e-fakturaprocessen

Under e-fakturaprocessen skal virksomheden se på tekniske formater og syntax krav samt krav i forbindelse med dokumentets integritet og ægthed. I nogle lande er der kun én måde at opfylde disse krav på, mens andre lande tilbyder et større udvalg af muligheder. Der kan også være uoverensstemmelser inden for samme jurisdiktion.

Indholdet af fakturaen er en vigtig overvejelse. Dette omfatter minimumsindholdskravene i henhold til gældende skattelovgivning, men også industri eller købers specifikke indholdskrav.

Nogle lande kræver, at modtageren sender en kvittering eller anden form for bekræftelse tilbage til leverandøren eller udstederen, der angiver at de har modtaget fakturaen og at den er korrekt, eller at de har modtaget fakturaen, men den kan ikke behandles med det indhold den er modtaget i.

Arkiveringskrav

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at se på arkiveringskrav. Hvordan arkiveres e-fakturaerne? Hvilke dokumenter skal opbevares og i hvor lang tid? Er der nogen krav til revision? I nogle lande kan der være et krav om at arkivere lokalt. Andre lande kan tillade arkivering i udlandet, men virksomheden skal indhente samtykke fra de lokale skattemyndigheder eller underrette dem om, at virksomheden vil opbevare deres e-fakturaer et andet sted.

Vi ønsker at forenkle operationer for vores kunder

Vi er lidenskabelige i forbindelse med at forenkle processerne for vores kunder og fjerne denne kompleksitet der følger med compliance i e-faktura behandlingen, så vores kunder kan fokusere på deres kerneforretning.

Vi giver vores kunder best practices og fortolkning af hvert enkelt markeds krav. De konklusioner og services vi tilbyder, kan forklares gennem en dokumentation og/eller dialog med vores kunde, for at give den nødvendige troværdighed for at vores løsning er tilstrækkelig til at opfylde kundens behov.

Partnerskaber for overholdelse af compliance services

Pagero samarbejder med eksterne eksperter for at sikre den højeste kvalitet i vores services.

Revisions- og konsulentfirma Deloitte opdaterer Pagero med informationer om udvikling af e-fakturering lovgivning på globalt plan. De hjælper os med at fortolke loven og foreslår best practices på området, så vi kan sikre overholdelse af compliance kravene til tiden for vores kunder.

Pagero er også partner med de juridisk og tekniske eksperter TrustWeaver for at hjælpe vores kunder med at sikre integriteten og ægtheden af de elektroniske fakturaer og med andre juridisk kritiske dokumenter. Vi har implementeret deres cloudbaserede service, så vi kan anvende certifikater, e-signaturformater og e-signaturvalidering i mere end 50 lande.