Informationssikkerhed

Informationssikkerhed

Vores kunders datasikkerhed er af afgørende betydning for Pagero. Vi har gennemført en række fysiske- og cyber sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau. Pagero bestræber sig løbende på at opretholde og yderligere forbedre datasikkerheden for vores kunder. Nedenfor er nogle eksempler på hvordan vi arbejder.

Sårbarheds- og trusselhåndtering

Pagero arbejder tæt sammen med Outpost24, et sårbarheds- og trusselhåndteringsselskab, der tilbyder avancerede løsninger, der hjælper brugerne med at identificere og forhindre svagheder i deres netværk. Outpost24 tilbyder alarmsystemer til sårbarhedsadvarsler i real-time og løsningsbaserede rapporter, der letter identifikationen af reelle trusler.

ISAE 3000 og ISAE 3402

For at understøtte vores forretningsmål og demonstrere overholdelse af gældende regler, har Pagero valgt at implementere og opretholde et sikkert IT-kontrolmiljø, i overensstemmelse med ISAE 3000 og ISAE 3402 standarder. Den uafhængige kontrollant Transcendent Group udfører en årlig gennemgang for at vurdere, hvor godt Pagero overholder principper og kriterier i henhold til standarderne og udfærdige en rapport om deres resultater.

Cyber Essentials

Siden oktober 2014 er det obligatorisk for leverandører til den britiske offentlige sektor, at overholde Cyber Essentials-kriterierne for håndtering af personoplysninger og levering af information og kommunikationsteknologiprodukter og -tjenester. Pagero blev certificeret i 2016 og har ret til at bruge Cyber Essentials logoet for at bekræfte, at vi overholder reglerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for flere informationer!

Mere om vores services