Hvad er en e-faktura

Håndter e-fakturaer, papir- og PDF-fakturaer via en enkelt platform i skyen. Fuldt ud elektroniske, automatiserede løsninger til at sende og modtage alle dine fakturaer.

Prøv det gratis

Ikke alle digitale fakturaer er e-fakturaer

“Elektronisk faktura” eller “e-faktura” er et velkendt begreb, men der hersker stadig en vis forvirring om nøjagtigt, hvad det indebærer. Derfor vil vi forklare begrebet e-fakturering og fordelene ved e-fakturaer sammenlignet med andre almindelige fakturatyper.

Papirfaktura

Papirfakturaer oprettes som regel digitalt, men udskrives og sendes derefter med posten til modtageren. Et papirbaseret fakturaflow kræver ingen større investeringer, men er en arbejdskrævende, dyr og usikker proces. Det tager tid, før fakturaen når frem til modtageren, og den kan ikke spores.

 • Ingen system-/procesændringer
 • Arbejdskrævende
 • Dyrt
 • Langsom betalingscyklus
 • Lav sporbarhed
 • Lav datakvalitet og transparens
 • Accepteres ikke af mange organisationer
 • Ikke miljøvenligt

PDF-faktura

Fakturaer, der sendes pr. e-mail som PDF- eller Word-fil, er første skridt væk fra et papirbaseret fakturaflow. Fakturaer, der sendes pr. e-mail, er dog ikke det samme som e-fakturaer. For at få fakturaoplysninger ind i modtagerens system skal de indtastes manuelt eller scannes via OCR, hvilket normalt er meget tidskrævende og medfører stor risiko for fejl.

 • Et første skridt i retning af digitalisering
 • Omkostningseffektivt
 • Ikke sikkert

 • Lav sporbarhed
 • E-mails kan forsvinde eller havne i spamfilteret
 • Manuel indtastning eller scanning
 • Lav datakvalitet og transparens
 • Udskrives ofte, før de håndteres

E-faktura

En e-faktura udfærdiges, sendes, modtages og behandles elektronisk. Den er digital i hele sin livscyklus lige fra det øjeblik, hvor udstederen opretter e-fakturaen, og indtil modtageren håndterer den. E-fakturering er en integreret løsning, der muliggør et fuldautomatisk flow direkte fra en virksomheds forretningssystem til et andet.

 • Sikkert
 • Levering og behandling i realtid
 • Automatiseret flow
 • Høj datakvalitet
 • God sporbarhed
 • Bedre cash flow og kortere kreditperioder
 • Højt afkast
 • Miljøvenligt

Kontakt os for at finde den rette løsning til din virksomhed