Pagero lancerer priskatalog

///Pagero lancerer priskatalog

Pagero lancerer priskatalog

Pagero lancerer priskatalog som en meddelelsesform i Pagero Online, og tager dermed yderligere et skridt i retning af at hjælpe vores kunder, med at samle hele deres e-handelsflow i en og samme platform!

Vores kunder kan nu håndtere priskataloger, indkøbs-/kundeordrer, ordrebekræftelser, leveranceadviseringer og fakturaer via Pagero Online.

Mange virksomheder bruger meget tid på håndtering af priskataloginformation. Hvis køberen ikke kan håndtere det katalogformat som leverandøren sender, skal formatet justeres inden underlaget importeres ind i deres system. Iblandt skal informationen indføres manuelt i køberens system, hvilket er tidskrævende og indebærer stor risiko for fejl på grund af den menneskelige faktor.
Pageros kunder skaber deres priskatalog præcis som de plejer i deres system, i det format de kan håndtere. Derefter sendes det til køberen via Pagero Online. I Pagero Online tolkes og konverteres kataloget til ønsket modtagerformat, inden den formidles videre til modtageren, som kan overføre informationen direkte ind i deres system.

Ved at håndtere priskataloger via Pagero Online, kan virksomheder spare tid og resurser takket være reduceret manuel håndtering. Både køberen og leverandøren får øget kontrol over de ordrer, som sendes baseret på korrekt prisinformation. Formindsket manuel håndtering og korrekt ordreinformation, giver bedre underlag for opfølgning og evaluering. Desuden formindskes risikoen for vilde indkøb(indkøb som laves udenfor gældende aftaler eller indkøbsprocesser), da kunden kan guides til korrekt adfærd ved, at det bliver enkelt, at direkte fra systemet at tilføje ordrer med korrekt pris og artikelnummer.

pagero_e_order_DA

Læs mere om Pagero e-ordre

2018-03-20T11:32:46+00:00 11 maj 2015|Nyheder|