Integration

Pageros API

Med Pageros API kan vores partnere skabe en integration mellem Pagero Online og sit system. Dermed kan deres kunder få tilgang til Pagero Online direkte fra deres eget system, hvilket forenkler arbejdsflowet. Pageros API udvikles kontinuerligt for at tilgodese vores partneres og markedets behov.

Pageros API understøtter følgende funktioner

  • Registrere og konfigurere nye kunder
  • Søg efter virksomheder i Pageros kunde- og leverandørsregister
  • Håndtere fakturaer, betalingspåmindelser, priskataloger, ordre, ordrebekræftelser og leveranceadviseringer
  • Send filer til Pagero Online for overføring til modtageren
  • Modtag filer i ønsket format
  • Kontrollere status på de filer som bearbejdes
  • Se og download de sendte filer i modtagerens format
  • Mulighed for at kommunikere med alle Pageros kunder og kunder til alle de operatører vi har samtrafikaftale med

Teknologi

Vi har valgt at bruge moderne API-teknologi med lette protokoller og standardiserede sikkerhedsmekanismer. Dette er for at gøre det lettere for vores partnere, at gøre integrationen.

  • API-teknik: RESTFul-API:er med datarepræsentation via JSON
  • Protokol: Sikre HTTP-forbindelser (TLS/HTTPS) for at sikre serverautorisation og kryptering af data ved overføring

Læs mere (technical description)