Netværk

Vores kunder kan nå alle deres forretningspartnere – uanset netværk

I flere og flere europæiske lande inden for den offentlige sektor, er der lovkrav om e-fakturering. I et antal lande bruges PEPPOLs infrastruktur til formidling af e-fakturaerne og flere er på vej.

Pagero har stor erfaring med PEPPOL og vi er et godkendt accesspunkt i alle de lande, hvor PEPPOL er indført. Vores kunder får automatisk tilgang til os som accesspunkt og kan nå alle virksomheder og organisationer, som er koplet til PEPPOL, både nationalt og internationalt.

Vi har også samtrafikaftale med en stor mængde andre operatører på markedet, så vores kunder kan kommunikere elektronisk, med alle sine forretningspartnere inden for både den private og offentlige sektor – uanset hvilket netværk de bruger.

Ved at tilslutte sig til Pagero Online via vores API, kan vores partnere tilbyde deres kunder, tilgang til en helhedsleverandør for håndtering af alle sine fakturaer og ordremeddelelser – de som sendes via Pagero, via PEPPOL og via andre operatører.

Pagero administrere det som vi er eksperter på – integrationer, formatkonvertering og distribution af forretningsdokumenter – og vores partnere kan fokusere på det som de er bedst til – udvikling af forretningssystem.