Pagero og Peppol

Lovkrav om e-fakturering til den offentlige sektor i Europa

I flere og flere europæiske lande, indfører den offentlige sektor lovkrav om e-fakturering. Drivkraften er et EU-direktiv fra 2014 (2014/55/EU), som siger at ordregivende myndigheder og enheder i medlemsstaterne, senest i 2018 skal kunne modtage og behandle e-fakturaer. Mange lande, som har indført lovkravet, anvender Peppols netværk og flere er i gang med at tilslutte sig.

Pagero har en lang erfaring med Peppol

Bedst i Norge

Pagero blev et godkendt accesspunkt i Norge allerede i 2012, da landet indførte lovkrav om e-fakturering til den offentlige sektor via Peppol. I 2015, blev vi udnævnt til ”Best Practice”-accesspunkt af Norges Peppol-myndighed Difi. Et godkendt Best Practice-accesspunkt opfylder Difis krav om gode rutiner ved håndtering af filer, registrering af nye modtagere i ELMA, samt informationsformidling til brugere.

Først i Østrig

Fra 2014, modtager den offentlige sektor i Østrig kun e-fakturaer fra sine leverandører. Samme år, var Pagero den første tjenesteleverandør i produktion som accesspunkt inden for Peppol, til at sende e-fakturaer til den østrigske offentlige sektor.

Følger udviklingen nøje

Flere og flere lande er i gang med at tilslutte sig til Peppol, og Pagero er allerede nu et godkendt accesspunkt i Sverige, Frankrig, Belgien, Holland, Irland og Danmark. Vi følger udviklingen nøje for at have de koblinger på plads, som kræves, i god tid inden lovkravet træder i kraft.

0+
Dokumenter, som sendes via Peppol hver måned
0+
Peppol-modtagere i Pageros netværk
0+
Peppol-udstedere i Pageros netværk

Pagero er mere end et accesspunkt

Pagero håndterer formater og lokale regler for arkivering og momshåndtering

Pagero er en af få accesspunkter, som har støtte, ikke bare for grundtjenesten i Peppol, men også specifikke landes formatvariationer og tillægskrav. Pagero håndterer også en stor mængde andre formater og har længe arbejdet med formatkonvertering. Pageros tjenester opfylder også lokale regler for arkivhåndtering, tidsstempling, juridiske dokumenter, skatteindberetnig og momshåndtering.

Pagero er med til at påvirke udviklingen

Pagero er et aktiv medlem i OpenPeppol – som er en stærk interesseorganisation, som forvalter Peppol og som består af ca. 150 medlemmer fra både den offentlige og den private sektor i Europa.

Via Pagero når du flere netværk end Peppol

Ved at tilkoble dig til et accesspunkt, når du alle andre virksomheder, som er tilkoblet til Peppol, men både inden for den offentlige og den private sektor anvendes også andre netværker. Pagero arbejder aktivt på samtrafikaftaler for, at vores kunder via os, skal kunne nå alle deres forretningspartnere i hele verden – uanset hvilket netværk som anvendes.

Pagero i OpenPeppol

Vi er repræsenteret i følgende ”coordinating communities”:

  • OpenPeppol Transport Infrastructure Coordinating Community (TICC)

  • Post-Award Coordinating Community (PoACC)

Pagero bidrager også med tekniske resurser og kundskab i følgende arbejdsgrupper:

  • Validation and Quality Assurance Project (Pagero var en af initiativtagerne til denne gruppe)
  • MLR (Message Level Response)

  • BLR (Business Level Response)

Tilmeld dig nu!

Vi er i øjeblikket aktive i 23 EMEA-lande, med yderligere 5 på vej i løbet af de næste par måneder. Med Pageros hjælp har vi været i stand til at opfylde de skattemæssige og juridiske krav i hvert land.

Hewlett Packard Enterprise

Få mere af vide om vores services