Lovkrav

Lovkrav 2017-12-11T11:37:43+00:00

Lovkrav om e-fakturering til den offentlige sektor i Europa

Flere og flere europæiske lande har inden for den offentlige sektor lovkrav om e-fakturering. For at hjælpe vores kunder med at opfylde disse krav, arbejder vi aktivt for at tilslutte os til den offentlige sektor i alle lande i Europa, hvor e-fakturering er et lovkrav. Neden for kan du læse mere om de lande i Europa, hvor du kan sende e-fakturaer til den offentlige sektor via Pagero.

eu-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til Europa-Kommissionen

Pagero er en godkendt leverandør af e-fakturering til Europa-Kommissionen og deres institutioner takket være vores samarbejde med e-Prior.

E-Prior gør det muligt at udveksle e-indkøbs dokumenter mellem offentlige myndigheder og dens underleverandører. De elektroniske dokumenter, som omfattes er e-kataloger, e-anmodninger, e-ordrer og e-fakturaer.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (CEN BII).

Læs mere om e-Prior

belgium-flag

Belgien indfører e-fakturering via PEPPOL fra efteråret 2016

I løbet af 2013, indledte den Belgiske føderale regeringen et pilotprojekt, for at undersøge muligheden for e-fakturering B2G i Belgien, samt for at identificere vigtige succesfaktorer for udbredelsen i landet, også udenfor B2G-området. Konklusionen blev, at den foreslåede model, ville blive for teknisk kompliceret, for at få succes i stor skala, til en rimelig pris.

Den belgiske regering har derfor i stedet besluttet sig for, at anvende PEPPOLs netværk. Valget reducerer behovet for IT-kundskaber og gør det nemmere at indføre over en bred front. Tilslutningen skal begynde i løbet af efteråret 2016, og for alle aftaler, som bliver indgået med den offentlige sektor, efter den 1. januar 2017, bliver det obligatorisk at sende e-fakturaer via PEPPOL.

Som en del af Pageros plan for at støtte dette initiativ, har vi indgået en separat PEPPOL-aftale med Fedict (Belgiens føderale myndighed for information- og kommunikationsteknik), som siden foråret 2016, har været PEPPOL-myndighed i Belgien.

Pageros kunder kan allerede nu nå den offentlige sektor i Belgien via PEPPOL. Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format.

Læs mere om Fedict

denmark-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til statslige myndigheder i Danmark

Alle statslige myndigheder i Danmark skal kunne modtage og sende fakturaer elektronisk via NemHandel.

Alle vores kunder kan opfylde dette krav siden registreret af samtlige modtagere (47 000+) i NemHandel er fuldt integreret og søgbart i Pageros netværk Pagero Online.

Takket være integrationen, kan vores kunder nå, alle modtagere i den danske offentlige sektor og et meget stort antal private modtagere i Danmark.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (OIOUBL).

Læs mere om NemHandel

Estland indfører lovkrav på e-fakturering fra 1. november 2016

Fra den 1. november 2016, bliver det obligatorisk for den offentlige sektor i Estland, at modtage e-fakturaer, og fra den 1. april 2017, bliver det obligatorisk for den private sektor i Estland, at sende e-fakturaer til den offentlige sektor.

Ved at indføre disse krav opfylder Estland EU-direktivet 2014/55/EU, men beslutningen at indføre lovkrav på e-fakturering inden for den offentlige sektor, er også i overensstemmelse med Estlands overordnede digitaliseringsplan og regeringens handlingsprogram.

De officielle standarder for e-fakturering, som bliver udstedt af banker, myndigheder og organisationer, reguleres af Estlands finansministerium og Estlands regnskabs- og momslov.

Vores kunder kan allerede nu nå modtagere inden for den offentlige sektor i Estland, via vores samarbejdspartner Omniva. Kunder danner og sender deres fakturaer via Pagero Online, som de plejer. Fakturaerne konverteres til korrekt format (XML som opfylder Estlands e-fakturastandard) og leveres derefter til modtageren.

Læs mere om Omniva

Lovkrav om elektronisk indkøb i Finland fra 2017

En ny lov om indkøb trådte i kraft i Finland den 1. januar 2017. Loven indeholder forskellige bestemmelser for nationale indkøb og indkøb inden for EU.

Nationale indkøb og blandt andet social- og sundhedsydelser omfattes ikke af kravet om elektronisk indkøb. Derimod omfatter loven indkøb inden for EU i de tilfælde, hvor EU’s tærskelværdier overskrides. Kravene indføres gradvist mellem april 2017 og oktober 2018.

Vores kunder kan nå modtagere inden for den offentlige sektor i Finland via Pageros eget netværk og vores samtrafikaftaler. Kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (Finvoice, TEAPPS).

Læs mere om den nye indkøbslov i Finland

france-flag

Frankrig indfører lovkrav om e-fakturering fra 1. januar 2017

Den franske regering har bestemt, at det bliver obligatorisk at sende e-fakturaer til alle offentlige enheder i Frankrig, fra den 1. januar 2017.

Reformen er oprindeligt fra the ”Law of Modernization of the Economy” (LME) 2008, og er blevet forstærket på grund af flere beslutninger, som er blevet taget siden da. I 2016, udstedte den franske regering et dekret, som præciserer en tidsplan for indførelsen, og den starter den 1. januar 2017, baseret på virksomhedsstørrelse:

  • 1 januar 2017 – store virksomheder og offentlige enheder
  • 1 januar 2018 – mellemstore virksomheder
  • 1 januar 2019 – små virksomheder
  • 1 januar 2020 – meget små virksomheder

Hele den franske offentlige sektor (ca. 78 000 offentlige enheder, som håndterer en volumen på omkring 100 millioner fakturaer per år) vil modtage e-fakturaer via CHORUS PRO, en centralt styret platform, som allerede har været i drift for store virksomheder siden 2010.

Pagero har lavet en integration med CHORUS PRO og alle virksomheder, som påvirkes af lovkravet og alle kan nå den franske offentlige sektor via Pagero Online fra og med den 1. januar 2017.

Læs mere om det franske dekret

netherlands-flag

Holland indfører lovkrav på e-fakturering i slutningen af 2016

På den årlige fakturakonference (Factuurcongres) i april 2016, meddelte det hollandske finansministerium, at det bliver obligatorisk at sende e-fakturaer til de offentlige myndigheder i Holland, fra slutningen af 2016.

I forbindelse med, at EU-direktivet (2014/55/EU) skal forvandles til en national lovgivning, vil alle nye kontrakter med centrale myndigheder i Holland, indeholde krav om at sende fakturaer elektronisk fra og med den 1. januar 2017.
E-fakturaer til de centrale myndigheder kan sendes på to måder:

* Direkte via den statslige e-fakturaportal Digipoort, som primært er til for visse EDI-leverandører til staten med specifikke kundekrav.
* Via SimplerInvoicing, som er et netværk, der anvendes bredere og som består af 9 leverandører af e-ordre- og e-fakturatjenester. SimplerInvoicing er desuden PEPPOL-myndighed i Holland.

Pageros kunder kan allerede nu nå den offentlige sektor i Holland via SimplerInvoicing. Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (UBL-SI).

Læs mere om SimplerInvoicing

italy-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til den offentlige sektor i Italien

Siden den 6. juni 2014, er det obligatorisk for alle leverandører til staten og kommuner i Italien, at sende e-fakturaer til dem. Fra og med den 30. marts 2015 gælder kravet alle enheder inden for den offentlige sektor i Italien .

Alle vores kunder kan opfylde dette lovkrav takket være vores samarbejde med Sogei, som er leverandør af IT-tjenester, til det italienske finansministerie. Samarbejdet betyder, at Pagero er en autoriseret leverandør af e-fakturatjenester i Italien.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (FatturaPA).

Takket være vores tillægstjeneste digital signatur, opfylder vi de krav den italienske stat stiller angående garanti af ægthed og arkivering af elektroniske dokumenter (ref: Responsabile della Conservazione Sostitutiva – RDC).

Læs mere om Sogei

norway-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til den offentlige sektor i Norge

For alle aftaler, som bliver indgået med den offentlige sektor i Norge efter den 1. juli 2012, er det et lovkrav at sende e-fakturaer i formatet EHF. Fra den 1. januar 2015 gælder samme regler for alle leverandører til kommuner i Norge.

Alle vores kunder kan opfylde disse krav takket være vores integration med PEPPOL, hvilket betyder at Pagero er et godkendt adgangspunkt i overensstemmelse med norske Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) standarder.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (EHF).

I mange år har al elektronisk kommunikation med den norske offentlige sektor sket via en E-handelsplatform, hvilket har krævet meget manuel håndtering, men efter juli 2018, åbner Difi op for en åben infrastruktur, med muligheder for at virksomheder selv kan vælge tjenesteleverandør og mere automatiserede løsninger.

Læs mere om PEPPOL

Læs mere om Difi

Læs mere om afviklingen af E-handelsplatformen

switzerland-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til den schweiziske regering

Fra den 1. januar 2016, er det obligatorisk at sende e-fakturaer til den schweiziske regering (Schweiziske Forbundsråd) for kontrakt værdier, som overstiger 5 000 CHF.

Pageros kunder kan opfylde dette krav takket være vores samarbejde med PostFinance.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format.

Læs mere om PostFinance

spain-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til den offentlige sektor i Spanien

Fra den 15. januar 2015, er det obligatorisk at sende e-fakturaer til den offentlige sektor i Spanien.

Fra denne dato er det et krav, at alle fakturaer til den offentlige sektor i Spanien sendes elektronisk via et centralt adgangspunkt (PGEF; Punto General de Entrada de Facturas), som skal arkivere kopier med detaljeret information om alle fakturaer. Dette gælder for alle enheder, som omfattes af den digitale skattelovgivning i henhold til gældende skatteregler i Spanien.

Alle vores kunder kan sende e-fakturaer via Pagero Online i formatet Facturae 3.2.1, inklusiv digital signatur og kvitteringer til den offentlige sektor i Spanien.

Polen indfører lovkrav om e-fakturering iløbet af 2018

Polen indfører lovkrav om at der skal sendes e-faktura i løbet af en overgangsperiode på 2 år fra 2018-2020. Fra 26. november 2018, skal den offentlige sektor i Polen være klar til at modtage e-fakturaer og leverandører som sender fakturaer til offentlige myndigheder i Polen skal være i stand til at sende e-faktuaer pr 1. november 2020 senest.

I slutningen af 2016 tilsluttede det polske udviklingsministerinum sig OpenPEPPOL, som er det første skridt i en polsk plan for at opbygge en ny national e-faktura-standard baseret på PEPPOL’s services og standarder.

Alle vores kunder kan allerede nu opfylde de kommende krav takket være vores integration med PEPPOL, hvilket betyder, at Pagero er et godkendt Access Point i overenstemmelse med betingelserne fra det polske udviklings ministerium.

NHS Indfører krav om digital samhandel via PEPPOL

I Maj 2014, offentliggjorde “The Department of Health” i Storbritannien, NHS eProcurement strategien, et dokument med retningslinjer der støtter ”NHS Procurement Development Programme”. Et nøgleelement i strategien er mandatet til at anvende digital samhandel som kræver brugen af:

  • GS1 (til produktkoder, lokationskoder og data synkronisering)
  • PEPPOL meddelelses standarder (for indkøbsordre, adviserings-notifikationer og faktura meddelelser)

Dette pålægges både NHS-organisationer og alle leverandører til NHS og implementeres for hospitaler gennem ”NHS Standard Contract” og for leverandører gennem ” NHS Standard Terms and Conditions of Supply”

Alle offentlige myndigheder er ved blive gennemgribende påvirket til udelukkende at anvende leverandører som imødekommer disse anmodninger, da dette også vil opfylde deres strategiske målsætning om højere data præcision samt gennemsigtighed og det hjælper med at bidrage til deres udfordrende bæredygtigheds-dagsorden.

Pagero er certificeret PEPPOL Access Point for Storbritannien gennem RM3784 rammeaftalen tildelt af “Crown Commercial Services”. Vores kunder kan sende og modtage deres dokumenter via Pagero Online som sædvenligt. Om nødvendigt vil Pagero automatiske konverterer dem så de lever op til PEPPOL-standarterne.

NHS eProcurement Strategy

sweden-flag

Pagero er godkendt for e-fakturering til statslige myndigheder i Sverige

Siden den 1. juli 2008, skal de statslige myndigheder i Sverige kunne håndtere indgående og udgående fakturaer elektronisk. Dette blev reguleret i § 21 f i den svenske lovgivning (2006:606) omkring myndigheders regnskab.

Pagero er en godkendt leverandør for e-fakturering til de svenske statslige myndigheder i overensstemmelse med SFTIs validerings regler, og er med på deres såkaldte Hvide liste.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (Svefaktura).

I og med, at ESV lavede reguleringer angående forskrifter og generelle råd under 2012, er desuden Sveorder og Svekatalog standarder som de statslige myndigheder skal kunne håndtere. Pagero understøtter begge disse formater.

Både ESV og STFI anbefaler også, at man bruger PEPPOL:s infrastruktur til e-handel. Alle vores kunder kan opfylde denne anbefaling takket være vores integration med PEPPOL.

I november 2015, besluttede ESV (Ekonomistyrningsverket) efter en undersøgelse på vegne af Sveriges regering, at statslige myndigheder i Sverige skal være i stand til at bruge PEPPOL:s infrastruktur fra og med den 1. november 2018.

Et stort antal svensk myndigheder er allerede registreret som modtager i PEPPOL. De er noteret på ESVs hjemmeside

Læs mere om SFTI

Læs mere om ESV

Læs mere om PEPPOL

turkey-flag

Pagero godkendt som operatør for indenrigs e-fakturering i Tyrkiet

Siden den 1. januar 2014, skal virksomheder, som opfylder visse kriterier sende sine indenrigs fakturaer til virksomheder, som opfylder samme kriterier elektronisk til de tyrkiske skattemyndigheder (GIB). Dette gøres via en så kaldt private integrator (PI). PI er udvalgte virksomheder, som opfylder de hårde krav, som stilles for at kunne sende og modtage e-fakturaer til og fra GIB.

Pagero opfylder GIBs krav takket være vores samarbejde med Intecon, som agerer som vores PI i Tyrkiet.

Vores kunder skaber sine fakturaer i sit forretningssystem som de plejer. Derefter sender de fakturaerne elektronisk til Intecon via Pagero Online. I Pagero Online tolkes fakturaerne og konverteres til korrekt format (UBL-TR XML), inden de sendes videre til Intecon. Intecon tilføjer digitale signaturer til fakturaerne, arkiverer dem på tyrkisk jord og formidler dem videre til GIB.

Læs mere om GIB

germany-flag

Tyskland indfører lovkrav på e-fakturering i november 2018

I juli 2016, præsenterede Tysklands regering et lovforslag om e-fakturering til statslige institutioner, som forventes at træde i kraft i november 2018. Lovforslaget indeholder krav om, at de dele af den offentlige sektor, som er styret af fagforeninger (Bundedsministerium og konstitutionelle institutioner) skal acceptere e-fakturaer.

Den forslået lovtekst anerkender, at udviklingen af den tyske lovgivning for e-fakturering, skal gøre interoperabilitet nemmere imellem e-fakturaoperatører inden for EU, samt vigtigheden af, at forskellige tyske delstater udvikler deres egne lovgivninger så ens som muligt.

Fra og med november 2019, forventes det at lovkravet vil blive udvidet til, også at omfatte øvrige dele af den offentlige sektor på føderalt niveau.

Pagero følger nøje udviklingen inden for den tyske offentlige sektor, og vi tilbyder allerede i dag gode elektroniske kommunikationsmuligheder for kunder, som laver forretninger i Tyskland.

Læs mere om lovforslaget

austria-flag

Pagero er godkendt som adgangspunkt for e-fakturering til den offentlige sektor i Østrig

Fra den 1. januar 2014, godkender den offentlige sektor i Østrig kun e-fakturaer fra deres leverandører. Fakturaer som sendes via andre medier (papir, fax eller PDF) afvises. Kravet gælder ca. 3.300 statslige enheder, som fx ministerier, ambassader, toldvæsnet, politiet, domstole og statslige skoler.

Alle vores kunder kan opfylde dette krav takket være vores integration med PEPPOL, hvilket betyder at vi støtter alle nødvendige formater, protokoller og øvrige regler for at levere e-fakturaer til den offentlige sektor i Østrig.

Vores kunder skaber og sender deres fakturaer via Pagero Online som de plejer. Fakturaerne konverteres derefter automatisk og leveres til modtageren i korrekt format (CEN BII).

Læs mere om PEPPOL