Tillægstjenester

///Tillægstjenester
Tillægstjenester 2017-10-12T10:28:51+00:00

Tillægstjenester

Vi tilbyder en bred vifte af tillægstjenester, som enkelt kan tilføjes, for at tilpasse din tjeneste til din virksomheds behov. Vælg det som passer dig nedenfor:

JEG ØNSKER AT BLIVE KONTAKTET

Saml dit flow i en og samme platform

Vi tilbyder tjenesterne PDF-faktura via e-mail og ekstern print for, at vores kunder så hurtigt som muligt kan samle hele deres fakturaflow i en og samme platform, uanset modpartens mulighed at modtage e-fakturaer. Du kan også håndtere e-påmindelser via Pagero Online.

100% udgående e-flow med PDF-faktura via e-mail og ekstern print

Du skaber dine fakturaer som sædvanligt i økonomi- eller forretningssystemet og sender dem til Pagero Online. Her sorteres fakturaerne automatisk alt efter om modtageren kan modtage e-fakturaer eller ikke. Modtagere, som kan modtage fakturaer elektronisk får e-fakturaerne direkte via Pagero Online i ønsket format. Øvrige fakturaer sendes automatisk som PDF til modtagerens foruddefinerede e-mailadresse, hvis en sådan findes. Ellers printes fakturaen, lægges i kuvert og sendes til modtageren via vores printerpartner.

I tjenesten ekstern print er der desuden en smart søgefunktion, som aktivt overvåger dine kunder og giver dig besked, hvis nogen af dem kan modtage e-fakturaer. På denne måde hjælper vi dig med, at så hurtigt som muligt, at øge dit e-flow og dermed maksimere udnyttelsen af din investering!

100% indkommende e-flow med Pagero Data Capture

Med Pagero Data Capture kan du modtage alle virksomhedens fakturaer elektronisk til dit forretningssystem via Pagero Online. Elektroniske fakturaer sendes til dig direkte fra afsenderen. Andre fakturaer sendes via e-mail til Pagero, som tolker og konverterer informationen til elektronisk data og derefter leverer den til dig.

Med Pagero Data Capture behøver du ikke at anvende interne resurser for datafangst, hvilket sparer tid og penge. Reduceret intern administration leder også til forbedret regnskabsflow, takket være kortere kredittider.

Mere information kan tolkes med Pagero Data Capture end med traditionelle OCR-scanningsløsninger, da informationen ikke bare tolkes på overordnede niveau, men også på række niveau. Forbedret datakvalitet giver virksomheden bedre grundlag for analyse og beslutningstagning.

Vi har indbygget en smart søgefunktion i tjenesten, som aktivt overvåger dine forretningspartnere og meddeler dig, hvis nogen af dem kan sende fakturaer elektronisk. På den måde hjælper vi dig med, at øge dine elektroniske flows så hurtigt som muligt, så du kan opnå maksimal udnyttelse af din investering.

115% udgående e-flow med e-påmindelser

Undersøgelser viser, at ca. 15% af en virksomheds fakturaer kræver påmindelser. Så selvom, at du sender 100% af dine e-fakturaer via Pagero Online i dag, kan du altså øge dit e-flow yderligere! Du skaber påmindelsen i dit økonomisystem præcis som du plejer. Derefter sender du den til Pagero Online, som tolker og leverer den til modtageren i ønsket format. Kan modtageren ikke modtage e-påmindelser kan den også leveres som PDF via e-mail eller som en papirspåmindelse. Sorteringen sker automatisk i Pagero Online. Indgående påmindelser modtages på samme måde som du modtager e-fakturaer via Pagero Online.

Minimer manuel fejlhåndtering

Selvom, at du sender eller modtager dine fakturaer elektronisk kan du behøve at håndtere dokumenter manuelt, afhængig af om indholdet opfylder dine eller modtagerens krav. Med vores tjenester validering og berigelse kan du minimere den manuelle fejlhåndteringen og dermed opnå maksimal automatisering af dit flow.

Validering giver dig det korrekte indhold i de e-fakturaer du modtager

Bruger du et forretningssystem eller workflow, som har krav om indholdet i fakturaerne, kan du være nød til at bruge meget tid på manuel korrigering af de indgående fakturaer, som ikke opfylder kraven.

Med vores tjeneste validering, slipper du for dette ekstra arbejde. Vi skaber et regelsæt med de krav, som dine indgående fakturaer skal opfylde. Hver gang en faktura sendes til dig via Pagero Online kontrolleres indholdet automatisk. Hvis fakturaen ikke opfylder kravene, sendes den ikke videre til dig. Desuden sendes en e-mail til afsenderen med information om, at fakturaen ikke er korrekt samt hvad, som skal ændres inden den kan sendes igen.

Vi kan validere både, at informationen findes og indholdet i informationen. Normalt når vi udfører en validering kontrollere vi, at en bestemt reference findes i fakturaen. Mangler referencen stoppes fakturaen og sendes tilbage til modtageren. Vi kan også kontrollere indholdet i en reference, fx at den består af fem bogstaver. Hvis den ikke gør det, returneres den til afsenderen. Indkøbsordrenummer er en anden normal oplysning som vi validerer. Der er store muligheder for at skabe kundespecificeret valideringsregler.

Berigelse giver dig korrekt indhold i de e-fakturaer du sender

Det kan være, at du har en e-fakturamodtager, som kræver bestemt information i fakturaerne du sender, men som dit system ikke kan håndtere? Det indebære måske meget ekstra arbejde for dig, eller så kan du slet ikke sende e-fakturaer til modtageren?

Så er vores tjeneste berigelse perfekt for dig! Du skaber og sender dine e-fakturaer som du plejer og sender dem til Pagero Online. I Pagero Online beriges fakturaerne med den information, som kræves og sendes derefter videre til modtageren.

Vi kan både tilføje, bytte og flytte information i dine fakturaer. Der findes fx modtagere, som kræver, at en reference skal forkortes eller være placeret på en bestemt plads i fakturaen for, at den kan håndteres i deres workflow. Så kan vi automatisk forkorte informationen og flytte den til den korrekte position.

Nogle forretningssystemer bruger momssatser. Fx kan momssatsen 25% have momskoden M1 i forretningssystemet. Mangler denne information kommer fakturaen ikke videre og får en fejlkode i forretningssystemet og skal håndteres manuelt inden den kan sendes videre i flowet. Vi kan ud fra momssatsen berige med den korrekte momskode og tilføje på det korrekte sted i fakturafilen.

Andre eksempler på berigelse vi kan udføre, er at tilføje leverandørs-ID, momsspecifikation på et beløb, virksomhedskode, vekslingskurs eller bytte organisationsnummer til et leverandørs-ID. Der er mange muligheder for at tilføje kundespecificeret berigelser.

Alle berigelsesregler er tilgængelige for kunden i Pagero Online og ansvarlige personer kan selv administrere reglerne. Vi kan desuden berige fakturaer for modtagere sådan, at de får præcis den information, som passer til deres system.

Opfyld revisors krav

Med vores tjenester e-arkiv, digital signatur og uddybende rapporter kan du være sikker på, at du opfylder alle krav ved revision af din virksomhed.

E-arkiv giver dig adgang til alle fakturaer i korrekt format, så længe de behøves

Alle de fakturaer og tilhørende bilag en virksomhed håndterer i Pagero Online, er tilgængelige i 90 dage som standard. Anvender du vores e-arkivtjeneste er de tilgængelige, så længe som det er krævet af gældende regnskabsregler, både i Sverige og internationalt. Desuden gemmes fakturaerne i både udstederens og modtagerens format, samt i en læsbar PDF. Du kan derfor føle dig tryg, da du har adgang til dokumenter i originalformat, hvilket kræves ved revision. Der gælder forskellige regler i forskellige lande og ved, at vi gemmer fakturaen i alle formater, kan du være sikker på, at du har adgang til det dokument, som anses for at være originalen i hvert land.

Med Pagero e-arkiv får du alle dine fakturaer samlet på et sted, hvilket reducerer behovet for, at lede i forskellige systemer eller mapper efter korsreferencer for at kunne bevise, at en transaktionen er ægte. E-arkiv er desuden et nyttigt værktøj, for hurtigt og nemt at søge efter specifikke e-fakturaer og man får et godt overblik over virksomhedens e-fakturahistorik. Du kan få adgang til dit arkiv på forskellige måder, afhængig af din virksomheds specifikke behov. Alle vores kunder har adgang til arkivet via Pagero Online. Der er desuden mulighed for, at eksportere arkivinformation som en excelfil og vi kan sende de arkiverede dokumenter til dig, via en sikker tilslutning.

Vores arkiv opfylder gældende momsregler i alle lande i Europa. Vi sikre også, at de arkiverede dokumenter ikke kan ændres bagefter. Vi opfylder desuden de krav, som gælder i Italien og Ungarn angående tidsstempling (preservation signature) af arkiverede dokument.
Læs mere

Digital signatur for et vandtæt e-arkiv og fakturering til andre lande

En digital signatur bruges til at forsikre, at et elektronisk dokument er ægte. I Sverige er der i dag ingen lovkrav om anvendelse af digital signatur af e-fakturaer, men det er meget normalt i de fleste andre lande i EU.

Ved at bruge vores tjeneste digital signatur har du et meget godt underlag for, at din revisor kan bedømme, at de fakturaer du har håndteret er ægte.

Desuden er tjenesten meget brugbar for virksomheder, som sender fakturaer til eller fra lande, som kræver digital signatur. Man underskriver i Pagero Online og du behøver ikke at tænke på hvilken signatur, som skal bruges til et bestemt land, det vælges automatisk i Pagero Online.

Uddybende rapporter for et godt overblik over dit flow

Måske vil du have regelmæssige opsummeringer af hvad, som der er sket på jeres brugerkonto, for at få et øget overblik og kontrol? Eller har du prøvet at revisoren, chefen eller andre, som ikke har tilgang til virksomhedens forretningssystem, vil have information om virksomhedens fakturahåndtering? Har du brugt tid på at samle information til dette og gerne vil være fri for dette arbejde? Så er vores tjeneste uddybende rapporter perfekt for dig.

Tjenesten giver dig mulighed for at modtage rapporter med information om hvad, som er sket på brugerkontoen i Pagero Online. Indholdet og formatet kan skræddersyes efter virksomhedens specifikke behov og sendes automatisk til udvalgte personers e-mails, med forudbestemte tidsintervaller. Eksempel på information, som kan opsumeres er, fakturavolume og fakturabeløb, samt hvornår og hvordan fakturaerne blev sendt eller modtaget. Af sikkerhedsmæssige årsager, kan man desuden vælge, kun at få en notifikation på e-mail om, at rapporten kan hentes.

Håndter flere virksomheder eller en koncernstruktur

Vores tjenester Understøttelse af flere virksomheder/koncerner og e-netting forenkler og optimere administrationen for en virksomhed eller en organisation med flere legale enheder.

Understøttelse af flere virksomheder for enkel administration af koncerner

Har du behov for at håndtere flere dattervirksomheder eller legale enheder? Måske arbejder du for et servicebureau og behøver at administrere flere af jeres kunders e-fakturakontoer? Så skal du anvende tjenesten Understøttelse af flere virksomheder!

Med understøttelse af flere virksomheder, kan du håndtere flere virksomheder med samme brugerprofil. Du skifter nemt i mellem virksomhederne via en rullemenu i Pagero Online.

Det er muligt at etablere et regelsæt, som styre hvilke virksomheder en bestemt bruger har tilladelse til at håndtere.

E-netting hjælper dig med at rationalisere håndteringen af interne fakturaer

Netting bruges til at rationalisere håndteringen af interne fakturaer inden for koncerner, kommuner og organisationer med dattevirksomheder eller forskellige enheder. Interne tilgodehavender og gæld reguleres regelmæssigt til et nettobeløb via et så kaldt nettingcenter.

Med Pageros tjeneste e-netting håndteres alle eller dele af de interne e-fakturaerne via Pagero Online, hvor afregningen sker automatisk og kan kontrolleres i realtid. Desuden er det muligt at lave en afstemning mellem leverandør- og kundekontoer.

Vores tjeneste e-netting er et effektivt værktøj for kontrol og planering af penge flowet. Den bundet likviditet kan reduceres samtidig med, at administrationen forenkles væsentligt.

Tjenesten er enkel at implementere og bruge uanset, hvilket forretningssystem, som bruges og det er enkelt at tilføje nye enheder eller dattervirksomheder. Der er desuden hjælp at få til håndtering af valutaveksling for koncerner med internationelle virksomheder.

JEG ØNSKER AT BLIVE KONTAKTET