//Accurate spend management
Accurate spend management2018-09-07T09:33:52+00:00

Accurate spend management

Få styr på udgifterne

Pagero ASM (Accurate Spend Management) er et stærkt værktøj til at give økonomichefer, controllere og indkøbere kontrol med virksomhedens udgifter.

Overblik over udgifter med Pagero ASM

Pagero ASM lagrer og indekserer* alle oplysninger i fakturaer, der behandles i Pagero Online, på hoved- og fakturalinjeniveau. Oplysningerne kan eksporteres til brug for yderligere analyser. Pagero ASM hjælper med at afdække:

*Indekseringen finder sted, så snart der læses fakturaer ind i Pagero Online, og informationerne er tilgængelige i realtid.

  • Indkøbsmønstre og ændringer over tid
  • Hvilke varer og tjenester der indkøbes
  • Hvilke leverandører disse indkøb foretages fra
  • Hvilke varer og tjenester der indkøbes uden for rammeaftaler
  • Hvilke leverandører virksomheden ikke har aftaler med
  • Om de fakturerede priser svarer til det aftalte
  • Om der findes muligheder for nye rammeaftaler
  • Hvilke rutiner der kan forbedres

Dashboard og rapporter til analyse

I dashboard’et giver aggregerede og kategoriserede informationer et hurtigt overblik over virksomhedens udgifter. Det er muligt at eksportere detaljerede informationer til Excel for yderligere analyse og beslutningstagning.

Adgangen til fuldstændige, velstrukturerede informationer muliggør bedre analyser og velfunderede beslutninger om trimning af virksomhedens udgifter.

Effektivt indkøb hjælper virksomheder til at spare tid og penge og styrke relationerne mellem virksomheden og dens leverandører. Oplysningerne kan desuden benyttes til likviditetsprognoser.

Hurtig reaktion på afvigelser

Ikke alene giver Pagero ASM historiske informationer om virksomhedens udgifter. Tjenesten omfatter ligeledes en valideringsfunktion, der kontinuerligt holder øje med priser, der afviger fra rammeaftaler.

Valideringsfunktionen kontrollerer priserne på indkommende fakturaer og sammenligner dem med aftalte priser. Afvigende fakturaer markeres, så den ansvarlige medarbejder kan foretage det fornødne. Det kan være at returnere fakturaen til leverandøren med anvisninger om nødvendige rettelser eller lægge den ind til betaling, når eventuelle misforståelser er blevet afklaret.

Når der bliver taget hånd om afvigelser fra rammeaftaler på så tidligt et tidspunkt, sparer virksomheden både tid og penge.

Pris- og varedatabase

Pagero ASM giver brugeren mulighed for selv at uploade oplysninger om priser og varer. Hvis ønsket, er det muligt at knytte Pagero ASM op på virksomhedens egen pris- og varedatabase via et API.

Vil I gerne vide mere?

KONTAKT OS

Lær mere om vores tilbud

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok